Home

Welcome! How can we help you? 
Welkom! Hoe kunnen we u helpen?

Discover more about the research group ‘Teacher Education & Professional Development’

Discover more about the research group ‘Teacher Education & Professional Development’

The research group ‘Teacher Education & Professional Development’ is part of the Department of Educational Studies at Ghent University, Belgium. The research group conducts research on the education and professional development of student teachers, teachers and teacher educators…

Ontdek meer over de onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling’

Ontdek meer over de onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling’

De onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding en Professionele Ontwikkeling’ maakt deel uit van de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep doet onderzoek naar de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders…