Benjamin Ponet

Benjamin Ponet

Doctoraatsstudent
Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Benjamin Ponet. In oktober 2020 startte ik met mijn doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde en Prof. Dr. Wendelien Vantieghem.

Doctoraat

Mijn doctoraatsonderzoek focust op de cruciale rol van lerarenopleiders in het realiseren van onderwijs dat recht doet aan alle studenten (‘diversiteitsresponsief onderwijs’) en de daarbij horende professionele ontwikkeling. Mijn onderzoek heeft specifiek als doel om theoretisch en empirisch inzicht te verwerven in de diversiteitsresponsieve praktijken van lerarenopleiders. (1) Vanuit literatuuronderzoek werd een raamwerk gecreëerd over wat deze professionals kunnen doen. (2) Via een interviewstudie en een grootschalige survey werd in kaart gebracht wat lerarenopleiders al doen, wat hen stimuleert of net belemmert. (3) Tot slot onthulde een interventiestudie in de vorm van een evidence-informed professionalisering hoe het diversiteitsresponsief handelen van lerarenopleiders kan versterkt worden.

Achtergrond informatie

In 2020 studeerde ik af aan Universiteit Gent als master in de Pedagogiek en Onderwijskunde. Daarvoor was ik aan het werk als leraar lager onderwijs in verschillende methodescholen.