Delphine Franco

Delphine Franco

Assistent / PhD-student
Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Delphine Franco. Sinds februari 2017 ben ik tewerkgesteld als assistent en doctoraatsstudent op de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Gent onder supervisie van Prof. dr. Martin Valcke (promotor) en Prof. dr. Ruben Vanderlinde (co-promotor).

Onderzoek

Mijn doctoraatsonderzoek situeert zich op het gebied van lerarenopleiding. Meer specifiek ligt de focus op op het in kaart brengen en stimuleren van de complexe competentie ‘omgaan met (verbale) agressie van studenten in de klas’ bij student-leraren. Hierbij wordt nagegaan of en op welke manier de toepassing van online klinische simulaties (vormgegeven via videovignettes en virtual reality) een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van deze competentie.

Achtergrond informatie

In 2013 studeerde ik af aan de Universiteit Gent als master in de Pedagogiek en Onderwijskunde. Na een niet-academische carrière in het pedagogische werkveld, vatte ik mijn doctoraatsonderzoek aan in februari 2017.