Home

Ons onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders.

Ons onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders.

De onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling’
maakt deel uit van de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.

Student-leraren

Leraren

Lerarenopleiders

Over de onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep doet onderzoek naar de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders in verschillende contexten (i.e. lerarenopleiding, basisonderwijs, secundair onderwijs) en in verschillende fasen van hun carrière (i.e. pre-service, inductie, in-service).

Het onderzoek focust voornamelijk op de leerprocessen van student-leraren, leraren en lerarenopleiders, de factoren die deze leerprocessen beïnvloeden, en de mogelijke uitkomsten van deze leerprocessen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodologieën, met een sterke focus op interventiestudies.

Vier onderzoekslijnen

De onderzoekslijnen sluiten aan bij de internationale uitdagingen en hiaten waarmee het vakgebied wordt geconfronteerd. Verder zijn de onderzoekslijnen complementair aan de bestaande onderzoekslijnen van de Vakgroep Onderwijskunde en sluiten ze aan bij een belangrijke maatschappelijke opdracht van de Universiteit Gent: het wetenschappelijk onderbouwen van de lerarenopleiding.

Instructiestrategieën in de lerarenopleiding en opleidingsdidactiek

Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders

Ondersteuning en begeleiding van beginnende leraren

Technologie in onderwijs en de lerarenopleiding

“De opleiding en professionele ontwikkeling van leraren is een levenslang en complex proces. Er is nood aan wetenschappelijk onderzoek om deze processen beter te begrijpen en hun effectiviteit te vergroten.”

Recente publicaties

Ontdek alle publicaties
Klik hier

TEAM
Maak kennis met ons dynamische team van onderzoekers.

NETWERK
Onze onderzoeksgroep is betrokken bij verschillende nationale en internationale projecten en gemeenschappen.

NIEUWS
Ontdek meer over onze nieuwste activiteiten en evenementen.