Jasja Valckx

Jasja Valckx

Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker

Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Jasja Valckx. In 2014 startte ik mijn doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde en Prof. Dr. Geert Devos. Sinds oktober 2015 werd ik aangesteld als assistent binnen de Vakgroep Onderwijskunde. Nu ben ik postdoctoraal wetenschappelijke medewerker op het project: ‘Duaal leren in de educatieve masteropleidingen: Vakgroepen als professionele leergemeenschappen’ in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Doctoraat

Het doel van mijn doctoraatsonderzoek was om inzicht te bieden in de samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren in vakgroepen secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen (PLG’s). Mijn onderzoek richtte zich op de rol van leraarkenmerken (bv. doelmatigheidsbeleving, onderwijsopvattingen etc.), de rol van vakgroepkenmerken (bv. vakgroepleiderschap, professionele leergemeenschapkenmerken, etc.) en de rol van schoolkenmerken (bv. schoolleiderschap, autonomie, etc.) voor de samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren in vakgroepen als PLG’s.

Achtergrond informatie

In 2014 studeerde ik af aan Universiteit Gent als master in de Pedagogiek en Onderwijskunde. In oktober 2021 verdedigde ik mijn proefschrift ‘Het potentieel van vakgroepen als professionele leergemeenschappen (PLG’s) in het secundair onderwijs: Inzicht in processen en stimulerende factoren’.