Karolien Keppens

Karolien Keppens

Doctoraatsstudent
Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Karolien Keppens. In Januari 2016 startte ik met mijn doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde, Prof. Dr. Els Consuegra (VUB) en Prof. Dr. Sven De Maeyer (UA).

Doctoraat

Mijn doctoraatsonderzoek maakt deel uit van het grootschalige POTENTIAL (Power To Teach All) project. Mijn onderzoek focust binnen het project op competentie-ontwikkeling bij studenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs met betrekking tot het lesgeven in inclusieve klassen in Vlaanderen. Meer bepaald focus ik in mijn onderzoek op de evaluatie en ontwikkeling van student-leraren hun competenties door gebruik te maken van videografie als assessment-methode. Mijn onderzoek tracht theoretisch en empirisch inzicht te verwerven in de effectiviteit van videografie als assessment-methode om de ontwikkeling van student-leraren hun competenties met betrekking tot lesgeven in inclusieve klassen in kaart te brengen.

Achtergrond informatie

In In 2015 studeerde ik af aan Universiteit Gent als master in de Pedagogiek en Onderwijskunde. Daarna was ik Onderzoeker en Ontwikkelaar bij vzw SODA+. In januari 2015 werd ik ook bestuurslid (secretaris) bij vzw SODA+.