Laura Thomas

Laura Thomas

PhD candidate
Department of Educational Studies at Ghent University

Statuut

Ik ben Laura Thomas. In September 2015 startte ik met mijn doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde en Prof. Dr. Geert Devos en Dr. Melissa Tuytens.

Doctoraat

Het doel van mijn doctoraatsonderzoek bestaat erin inzicht te bieden in het sociaal netwerk van beginnende leraren lager onderwijs (een interuniversitair project in samenwerking met de KU Leuven, gefinancierd door FWO). Meer specifiek heeft het doctoraatsonderzoek als doel het belang van collegiale steun in de eerste jaren in het lerarenberoep verder te ontrafelen. Om aan dit onderzoeksdoel tegemoet te komen, worden vier kwantitatieve en mixed method studies uitgewerkt. Hierbij wordt theoretisch gezien vertrokken vanuit het sociale netwerkperspectief, en methodologisch vanuit de sociale netwerkanalyse.

Achtergrond informatie

In 2015 studeerde ik af aan Universiteit Gent als master in de Orthopedagogiek.