Lisa Herman

Lisa Herman

Projectonderzoeker
Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Lisa Herman. Sinds oktober 2021 ben ik aan de slag als projectonderzoeker aan de UGent vakgroep onderwijskunde, onder leiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde. Ik ben er werkzaam op het project ‘Video-annotatie in de Lerarenopleiding’.

Onderzoeksproject

Het project video-annotatie in de lerarenopleiding heeft tot doel asynchrone videofeedbackpraktijken voor leraren in opleiding te ontwerpen en te implementeren d.m.v. een video-annotatie tool. Dit met het oog op het bevorderen van de pedagogisch-didactische vaardigheden in de klas en het versterken van de dialoog tussen LIO’s enerzijds, en stagebegeleiders en medestudenten anderzijds. Eerder verrichte ik onderzoek naar de impact van de fysieke leeromgeving en inclusief hoger onderwijs.

Achtergrondinformatie

In 2017 studeerde ik af als master Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Voor mijn start aan de UGent werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en als beleidsmedewerker bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.