Netwerk

NETWERK

Onze partners

EARLI SIG 11 “Teaching and Teacher Education” is een Europees forum voor het delen en bespreken van hoogwaardig onderzoek over onderwijs en lerarenopleiding.

Ga naar website

Potential is een strategisch basisonderzoek (SBO) dat werkt aan het competenter maken van leraren in het creëren van inclusieve leeromgevingen.

Ga naar website

InFo-TED is een internationaal forum waar gewerkt wordt aan het bevorderen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

Ga naar website

In deze hoogwaardige opleiding behaal je zowel je masterdiploma als je diploma van leraar.

Ga naar website

De Opleiding Lerarenopleiders biedt een systematische opleiding voor lerarenopleiders.

Ga naar website

VVOB Education for Development is een Vlaamse NGO werkzaam ter ondersteuning van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden

Ga naar website

ICO is een onderzoeksschool gericht op PhD studenten op het gebied van onderwijs en opleiding

Ga naar website

To tem et volecup taspid quas voloremodis quatiore quid el ipsaperibus de eicidus erum restiur aut offictio. Nequatet quas recte nos debis utas prorerum hici ad molum quis quo debis sunt, quis earum conseque et ali

Ga naar website