Ruben Vanderlinde

Ruben Vanderlinde

Professor
Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Statuut

Ik ben Ruben Vanderlinde. Ik ben professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent, de coördinator van de onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling’, en momenteel voorzitter van de opleidingscommissie Educatieve Masteropleidingen (lerarenopleiding) van de Universiteit Gent. Ik ben lesgever van de opleidingsonderdelen ‘Onderwijsinnovatie’ en ‘Opleidingsdidactiek’ binnen de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Onderzoek

Mijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van onderwijsinnovatie, inductie van beginnende leraren, lerarenopleiding, professionele ontwikkeling en de integratie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in onderwijs. Ik publiceer veel over deze thema’s in zowel Web of Science tijdschriften als in meer praktijkgerichte onderwijstijdschriften. Ik ben methodologisch gespecialiseerd in mixed method onderzoek.

Achtergrondinformatie

Ik ben momenteel voorzitter van de opleidingscommissie ‘Specifieke Lerarenopleiding’ van Universiteit Gent. Ik ben ook één van de oprichters van InFo-TED (internationaal forum voor ontwikkeling van lerarenopleiding), visiting scholar aan de Curry School of Education (Universiteit van Virginia) en aan de Open Universiteit van Catalonië (Barcelona), en voorzitter van de Vlaanderenbrede stuurgroep van de ‘Opleiding voor Lerarenopleiders’. De laatste jaren was ik ook lid van het EAPRIL-bestuur (European Association for Practitioner Research on Improving Learning)  en secretaris van het VFO (Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek).